Specyfikacja

Dział ustalający wymagania techniczne, które powinny spełniać produkty, materiały, procesy lub usługi.